Het land van de Biesbosch
 
Natuur de Koekoek Natuur de Koekoek Natuur de Koekoek Natuur de Koekoek


Al van oudsher is een deel van het bos en de weilanden van Natuurgebied de Worp onderdeel van het landgoed De Koekoek. Het is een bos- en open polderlandschap met karakteristieke landschapselementen zoals oude dijkjes, terpen, houtwallen en turfgaten. Het gaat hier om gronden die grotendeels na de Sint Elisabethsvloed (1421) onder water waren gelopen en in de loop der eeuwen stukje voor stukje weer zijn ingepolderd.

Zuivere Weiden en Akkers

Onze akkerranden hebben een natuurlijke begroeing van veldbloemen en kruiden; deze zorgen voor een zuivere, biologische omgeving met natuurlijke bestrijders tegen plagen in de teelten. In samenwerking met Het Waterschap hebben we op een van de dijkpercelen een oeverzwaluwwand gebouwd. Soms zien we reeën door de tuin lopen, patrijzen of een visarend op zoek naar voedsel. We horen met regelmaat de roep van de koekoek en het gezang van nachtegalen.

de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein.
Buitendijk 1, 4924 EG  Drimmelen, Telefoon 0162 - 68 65 58, E-mail angus@dekoekoekdrimmelen.nl