Het Land van de Biesbosch.
 
de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein. de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein. de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein. de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein.de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein.de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein.


Sinds mensenheugenis wordt hier het land bewerkt. Ons domein ligt op land dat in 1421 tijdens de St. Elisabethvloed onder water is komen te staan. In de eeuwen daarna werd alles stukje bij beetje weer ingepolderd; het heeft ons het vruchtbare land gebracht voor onze huidige landbouwgronden. Het gebied zoals wij dat nu kennen als het landgoed de Koekoek kwam in 1838 in bezit van de familie. Rond 1900 ging het nog om een aantal kleine polders met daartussen een terp waarop het buitenhuis van de familie stond en enkele boerderijen.

Historische grond aan de rand van de Biesbosch,

Op het land bij de Buitendijk staat nu nog het ruim 250 jaar oude koetshuis. Vroeger had het een woon- en kroeggedeelte, paardenstal en koetsenstalling. Van hieruit ging men per schuit naar het land op de terp. Dat is zo gebleven tot aan het begin van de vorige eeuw. Nadat er zich Duitse soldaten in de omgeving hadden verschanst, werden in 1944 het oorspronkelijke huis met de boerderijen kapotgeschoten door Engelse tanks die bij het oude koetshuis stonden. Het koetshuis staat er -weliswaar erg vervallen- nog steeds, maar het huis en de boerderijen zijn na de oorlog niet meer herbouwd.

Het huidige landschap ontstond na ruilverkaveling in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Een prachtig gebied waar onze eigen volbloed veestapel van Aberdeen ’Black’ Angus runderen heerlijk kan gedijen.

de Koekoek - Natuurlijk Weide- en Akkerdomein.
Buitendijk 1, 4924 EG  Drimmelen, Telefoon 0162 - 68 65 58, E-mail angus@dekoekoekdrimmelen.nl